Νέα μονάδα παραγωγής RxD dispersions της Fujifilm για μελάνια inkjet βάσεως νερού

Η νέα υπερσύγχρονη, εγκατάσταση της Fujifilm στο Delaware των ΗΠΑ, διπλασιάζει την τρέχουσα παραγωγή RxD dispersions. Η παραγωγή προορίζεται να καλύψει τόσο τις ανάγκες της ίδιας της εταιρείας όσο και άλλων, ανά τον κόσμο, σχεδιαστών μελανιών. Επίσης, άλλη μία νέα εγκατάσταση παραγωγής, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Ο τομέας της ψηφιακής εκτύπωσης αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.…